O firmie

Gabinet  Rehabilitacyjny

Do Gabinetu Rehabilitacyjnego zgłaszają się pacjenci z takimi schorzeniami jak: bóle kręgosłupa, bóle stawów, napięcia mięśniowe, ostroga piętowa, łokieć tenisisty, porażenie nerwu twarzowego, wady postawy u dzieci np. skolioza, nieprawidłowy chód itp.

Terapia polega na indywidualnym spotkaniu z pacjentem, która rozpoczyna się od rozmowy czyli wywiadu, na którym staram się ustalić etiologię powstania dysfunkcji oraz zidentyfikować wszelkie przeciwwskazania (m. in . choroby współistniejące) do terapii.

Jeśli przeciwwskazania nie istnieją przechodzę do badania manualnego w którym uściślam wyżej ustalone informacje , a następnie przechodzę do terapii, podczas której staram się usunąć przyczynę dolegliwości za pomocą technik terapeutycznych takich jak: mobilizacje tkanki kostnej, manipulacje, ćwiczenia, mięśniowo-powięziowe rozluźnianie, masaż leczniczy, zabiegi fizjoterapeutyczne.

Istotnym elementem terapii jest autoterapia czyli wskazówki dotyczące tego jakie ćwiczenia pacjent powinien wykonywać w domu, aby pomóc terapeucie w osiągnięciu celu jakim wyleczenie bądź naprawa dysfunkcji oraz czego pacjent nie powinien robić w domu aby nie pogorszyć swojego stanu zdrowia.


Anna Brzezina

Jestem absolwentką Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu na wydziale fizjoterapii, którą ukończyłam w 2013 roku.

Moje zainteresowanie rehabilitacją to nie tylko wybór zawodu, to zainteresowanie, dziedzina nauki towarzysząca mi całe życie. Mój ojciec pracował prawie 40 Lat w zawodzie rehabilitanta. Zdobył ogromne doświadczenie zawodowe prowadząc Gabinet Rehabilitacyjny w Ozimku czym mnie „zaraził”. Przekazał mi ogromną wiedzę praktyczną. Ja już w 2011 roku ukończyłam kurs Kinesiotapingu, cały czas korzystam z medycznych publikacji, uczestniczę w kursach z zakresu rehabilitacji. W moim Gabinecie spotykam się z różnymi schorzeniami narządu ruchu, reumatycznymi, neurologicznymi, stanami chirurgicznych, pozapalnymi, pourazowymi.