KINEZYTERAPIA

KINEZYTERAPIA

Stanowi jedną z metod wykorzystywaną w fizjoterapii. Ponieważ wykorzystuje ruch jako środek leczniczy, bardzo często określana jest mianem ćwiczeń usprawniających lub gimnastyki leczniczej.

Kinezyterapia ogólna polega na ćwiczeniu tych części ciała, które nie są dotknięte żadnymi schorzeniami, dysfunkcjami. Pacjent wykonuje więc ćwiczenia ogólnorozwojowe czy ćwiczenia w wodzie. Podczas realizacji ćwiczeń istotne znaczenie ma świadome rozluźnianie mięśni przez pacjenta, by zmniejszyć ich ogólne napięcie. Zajęcia odbywają się pod okiem specjalisty, który czuwa nad prawidłowością wykonywania poszczególnych ćwiczeń.
Z kolei istotą kinezyterapii miejscowej jest bezpośrednie oddziaływanie na chory narząd. Ćwiczenia dobierane są pod kątem możliwości funkcjonalnych chorego oraz celu, jaki przez terapię chce się osiągnąć. W przypadku kinezyterapii miejscowej można wymienić między innymi:

 • ćwiczenia bierne – polegają na ruchu określonej części ciała pacjenta; wykonywane przy pomocy fizjoterapeuty lub za pomocą specjalistycznych urządzeń;
 • ćwiczenia czynno-bierne – polegają na ruchu wykonywanym przez terapeutę oraz czynnym rozluźnianiu mięśni przez pacjenta;
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu – polegają na samodzielnym wykonywaniu ruchów w stawach z obciążeniem trenowanej partii ciała;
 • ćwiczenia czynne wolne – polegają na wykonywaniu konkretnych ruchów przez pacjenta pod okiem terapeuty;
 • ćwiczenia czynne z oporem – polegają na wykonywaniu określonych ruchów, których celem jest m.in. przyrost siły, zmniejszenie zaników mięśniowych;
 • ćwiczenia izometryczne – polegają na czynnym napięciu mięśni niepowodującym zmiany długości tego mięśnia.

Komu dedykowana jest kinezyterapia?

Kinezyterapia jest świetną metodą wykorzystywaną w profilaktyce, rehabilitacji czy rekreacji. Przeprowadzana jest jednak najczęściej u osób, które zmagają się z:

 • chorobami i dysfunkcjami narządu ruchu,
 • bólami kręgosłupa,
 • chorobami reumatycznymi,
 • niektórymi schorzeniami układu oddechowego.

Terapia świetnie sprawdza się także u pacjentów po udarze mózgu, zabiegach operacyjnych, po zawale serca. Z kinezyterapii mogą skorzystać również kobiety przed porodem.

Jakich efektów można się spodziewać?

Głównym celem kinezyterapii jest:

 • przywrócenie bezbolesnych ruchów kończyn oraz kręgosłupa,
 • kontrolowany spadek masy ciała,
 • kształtowanie właściwych nawyków ruchowych,
 • zwiększenie wytrzymałości mięśni,
 • poprawa wydolności organizmu.

I właśnie takich rezultatów można się spodziewać. Regularnie i prawidłowo wykonywane ćwiczenia pozwalają wrócić do pełnej sprawności (lub przynajmniej zwiększyć sprawność) oraz złagodzić wszelkie dolegliwości bólowe związane z poruszaniem się.