ELEKTROTERAPIA

ELEKTROTERAPIA

ELEKTROTERAPIA –  jest obszerną dziedziną fizjoterapii,  polega na działaniu na organizm człowieka różnymi czynnikami fizycznymi pochodzącymi ze źródeł naturalnych lub wytworzonych sztucznie jak: ciepło, drgania mechaniczne, pole elektryczne, prąd elektryczny, światło, różnego rodzaju promieniowanie, gdzie przepływ tych czynników przez ciało pacjenta traktowany jest jako leczniczy bodziec. Dzięki temu można poprawić ukrwienie, złagodzić napięcie mięśniowe i bóle oraz przyspieszyć proces wchłaniania się obrzęków.

Na czym polega elektroterapia?

W zabiegach wchodzących w zakres elektroterapii wykorzystuje się prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe (małej i średniej częstotliwości).
Elektroterapia jest dziedziną, która obejmuje m.in. takie zabiegi jak:

TENS

Istotą tego zabiegu jest miejscowe ukrwienie tkanek, dzięki czemu możliwe jest ich lepsze odżywienie. W efekcie dochodzi do szybszego usuwania produktów przemiany materii oraz łagodzenia procesów zapalnych. Prądy wykazują także silne działanie przeciwbólowe.   Wykorzystywane są tylko do leczenia objawowego. Oznacza to, że nie wpływają na leczenie przyczyny, która wywołuje ból. Wykorzystuje się je do leczenia objawów, a nie przyczyny występowania schorzenia. Ze względu na szybkie efekty lecznicze zabieg jest bardzo popularny wśród lekarzy i pacjentów.

Prądy diadynamiczne (DD)

Uzyskuje się poprzez nałożenie na prąd stały prądu zmiennego. Stosuje się je głównie jako terapię przeciwbólową, gdyż efekty są osiągane szybko i długotrwale. W celu osiągnięcia pożądanego efektu zazwyczaj stosuje się kombinacje kilku prądów diadynamicznych.  Niektóre prądy wykazują działanie przeciwbólowe (DF, CP, LP), inne przekrwienne i odżywcze (DF, MF, CP), a także zmniejszające napięcie mięśniowe (DF, CP,LP), powodujące silne skurcze mięśni szkieletowych (RS), stymulujących mięśnie zdrowe lub nieznacznie uszkodzone (MM).

Galwanizacja

Jest to metodą, której istotą jest przepływ prądu stałego między dwoma elektrodami.Zabieg polega na poddaniu tkanek wpływowi przepływającego stałego prądu elektrycznego, na skutek czego dochodzi do stymulacji nerwów, zwiększenia ukrwienia okolicy poddanej zabiegowi, działa również przeciwbólowo.

Jonoforeza

To zabieg pozwalający na czynne wprowadzanie leków do organizmu  za pomocą prądu stałego czyli z pominięciem układu pokarmowego. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie szybszego efektu terapeutycznego. Chore tkanki umieszcza się między elektrodami przyłożonymi bezpośrednio do skóry i nakłada na nie lek w postaci maści lub żelu. Wykorzystuje się substancje, które ulegają dysocjacji elektrolitycznej, czyli są elektrolitami, np.:, wapń, jod, magnez, ibuprofen, fastum, mobilat, diclak.

Prądy Kotza

Jest to zabieg stosowany w odnowie biologicznej, sporcie oraz rehabilitacji. Stymulacja prądami wspomaga trening siłowy oraz poprawia wytrzymałość mięśni. Prąd ten nie ma zastosowania w terapii z uszkodzonym przewodnictwem nerwowym.

Prądy Träberta

Istotą zabiegu jest wprowadzenie w mięśnie wibracji, co skutkuje silnym przekrwieniem. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie działania przeciwbólowego oraz rozluźniającego.

Elektrostymulacja

Zabieg, w którym wykorzystuje się prądy małej częstotliwości w celu wywołania skurczu (pobudzenia) mięśni lub nerwów.

Zabieg elektrostymulacji jest zabiegiem bardzo popularnym wśród klientów dbających o sylwetkę, ponieważ widocznie poprawia tonus mięśni. Dzięki temu wzmacniany jest efekt ćwiczeń fizycznych a także elektrostymulacja wzmacnia już rozbudowany garnitur mięśniowy.

Prądy interferencyjne

Określenie „prądy interferencyjne” odnosi się do interferencji – wzajemnego nakładania się fal prądów płynących w krzyżujących się ze sobą obwodach elektrycznych.

Prądy interferencyjne mają następujące działanie na organizm ludzki:

 • przeciwbólowe;
 • pobudzają mięśnie do skurczu;
 • rozszerzają naczynia krwionośne;
 • usprawniają procesy odżywcze i przemiany materii w tkankach;
 • wpływają na autonomiczny układ nerwowy.

WSKAZANIA:

Elektroterapia jest metodą, dzięki której można osiągnąć zadowalające rezultaty: złagodzić dolegliwości bólowe, zredukować stany zapalne czy poprawić krążenie. Warto jednak mieć świadomość, że poszczególne zabiegi różnią się wskazaniami.

Do wskazań TENS zalicza się:

Ostre, jak i przewlekłe zespoły bólowe, a mianowicie:

 • stany pooperacyjne;
 • stany pourazowe;
 • choroby reumatyczne;
 • bóle głowy;
 • zmiany zwyrodnieniowe;
 • stany zapalenie nerwów;
 • korzeniowe zespoły bólowe;
 • nietrzymanie moczu;
 • bóle towarzyszące chorobom wewnętrznym.

Przeciwwskazania do TENS:

Jako główne przeciwwskazania wymienia się:

 • rozrusznik serca;
 • ciąża, szczególnie w pierwszym trymestrze;
 • padaczka;
 • nowotwory;
 • obecność metalowych elementów w tkankach w miejscu objętym zabiegiem;
 • zaburzenia czucia;
 • oparzenia;
 • odmrożenia;
 • ostre infekcje i stany zapalne;
 • nieustabilizowane choroby układu krążenia;
 • zmiany skórne w okolicy poddawanej zabiegowi;
 • utrudniony kontakt z pacjentem.

Wśród wskazań prądami DD zaliczyć można:

 • choroby reumatyczne;
 • zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn;
 • stany pourazowe;
 • nerwobóle;
 • zaniki mięśni z nieczynności;
 • bóle mięśniowe;
 • choroby zwyrodnieniowe stawów;
 • zespoły korzeniowe;
 • zaburzenia krążenia obwodowego.

Przeciwwskazania do DD:

 • wszczepiony rozrusznik serca;
 • przepływ prądu przez mózg i serce;
 • obecność metalowych elementów w tkankach;
 • nowotwory;
 • infekcje i gorączka;
 • porażenia spastyczne;
 • ropne stany zapalne skóry, owrzodzenia;
 • miejscowe zaburzenia czucia;
 • utrudniony kontakt z pacjentem.

Wskazaniami do galwanizacji są:

 • nerwobóle,
 • przewlekłe zapalenia nerwów i korzeni nerwowych,
 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • porażenia wiotkie;
 • utrudniony zrost kostny;
 • zaburzenia krążenia obwodowego;
 • reumatoidalne zapalenia stawów.

Przeciwwskazania do galwanizacji:

 • metal na drodze przepływu prądu;
 • wszczepiony rozrusznik serca;
 • ropne zmiany zapalne skóry i tkanek miękkich;
 • owrzodzenia skórne;
 • nowotwory;
 • gorączka;
 • porażenia spastyczne,
 • ciąża;
 • zaburzenia czucia;
 • zakrzepy;
 • zapalenie żył.

Wskazaniami do jonoforezy są:

 • stany pourazowe mięśni i stawów,
 • zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn,
 • utrudniony zrost kostny,
 • nerwobóle,
 • zapalenia okołostawowe,
 • blizny i przykurcze bliznowate,
 • stany zapalne skóry, tkanek miękkich,
 • zaburzenie ukrwienia tkanek,
 • rwa kulszowa.

Przeciwwskazania do jonoforezy:

 • uczulenie na lek,
 • wszczepiony rozrusznik serca,
 • zmiany w obrębie skóry,
 • choroba nowotworowa,
 • zaburzenia czucia,
 • porażenia spastyczne,
 • ciąża,
 • zakrzepy,
 • zapalenie żył.

Wskazaniami do zabiegów wykorzystujących prądy Kotza są:

 • prosty zanik mięśniowy,
 • zwiększenie siły i masy mięśni u sportowców,

Przeciwwskazania dla prądów Kotza:

 • zaburzenia przewodnictwa nerwowego,
 • rozrusznik serca,
 • zmiany zapalne skóry,
 • choroba nowotworowa,
 • zaburzenia czucia.

Prądy Träberta polecane są w przypadku:

 • stanów pourazowych mięśni i stawów,
 • stanów zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa i kończyn,
 • nerwobólów,
 • bólach mięśniowych,
 • zespołu niedokrwiennego kończyn,

Do przeciwwskazań w stosowaniu prądów  Traberta zaliczamy:

 • metal na drodze przepływu prądu,
 • rozrusznik serca,
 • stany zapalne skóry,
 • nowotwory,
 • brak kontaktu z pacjentem,
 • zaburzenia czucia.

Wskazania do elektrostymulacji:

 • niedowłady, zaniki i osłabienie mięśni,
 • stany po porażeniach mięśni lub po zdjęciu opatrunku,
 • choroby układu nerwowo-mięśniowego,
 • choroby układu krążenia.

Przeciwwskazania do elektrostymulacji:

 • ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich,
 • padaczka,
 • ciąża,
 • ostre stany zapalne,
 • rozrusznik serca,
 • miażdżyca zarostowa tętnic,
 • nowotwory,
 • zapalenie żył,
 • zakrzepy.

Wskazania do stosowania prądów interferencyjnych:

 • pourazowe i zwyrodnieniowe zespoły bólowe układu ruchu,
 • nerwobóle,
 • bóle mięśniowe,
 • zaburzenia krążenia obwodowego,
 • zaparcia,
 • przyspieszenie procesu gojenia kości,
 • nietrzymanie moczu.

Przeciwwskazania dla prądów interferencyjnych :

 • ostre stany zapalne,
 • stosowanie zabiegu w okolicy serca,
 • wszczepiony rozrusznik serca,
 • metalowe implanty w tkankach,
 • uszkodzenia i zmiany chorobowe na skórze,
 • świeże urazy mięśni i ścięgien.